" สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ "


 

 

 

อุทยานพระพิฆเณศ

พระพิฆเณศปางประทานพร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 11 ถ.นครนายก-น้ำตกสาริกา (สี่แยกประชาเกษม) ต.สาริกา อ.เมือง จากตัวเมืองนครนายกไปทาง ถนน สาริกา-นางรอง ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกลานรัก ประมาณ 200 เมตร อุทยานพระพิฆเณศตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ ภายในบริเวณอุทยาน สักการะองค์พระพิฆเณศ และอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมองค์พระพิฆเณศจำนวน 108 ปาง ที่สมบูรณ์อีกแห่งของเมืองไทย


 

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง


 

อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37

อยู่ที่วัดพรหมณี ตำบลสาริกา ประมาณกิโลเมตรที่ 5 ทางไปน้ำตกสาริกา-นางรอง สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2482-2488 กองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 เคยมาตั้งทัพอยู่ที่วัดนี้ สมาคมทหารสหายสงคราม กองพลญี่ปุ่น ที่ 37 จึงสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นที่นี่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงดวงวิญญาณ ของบรรดาทหารสังกัดกองพลญี่ปุ่นที่ 37 จำนวน 7,920 นาย ซึ่งเสียชีวิต ในระหว่างสงคราม โดยนำอัฐิที่ฝังอยู่ในบริเวณวัดมาบรรจุในแท่นที่จัดสร้างขึ้น

นอกจากนี้ภายในโบสถ์วัดพราหมมณียังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่อง ดอกพิกุล พระโอษฐ์แดงเล่ากันว่าชาวลาวอพยพได้อัญเชิญมาเมื่อสมัย เวียงจันทน์แตก เรียกกันว่า “พระพุทธรูปปากแดง” ปกติโบสถ์ไม่เปิดแต่หาก ประสงค์จะชมติดต่อขออนุญาตได้ที่เจ้าอาวาส


 

แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร

ตั้งอยู่ที่ตำบล ดงละคร ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ ประมาณ 9 กิโลเมตร แต่เดิมเรียก กันว่า “เมืองลับแล” เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยขอมมีอำนาจมีแนวกำแพงเป็นเนินดินและคูเมือง ปรากฏอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า“สันคูเมือง”เป็นกำแพงเมืองสองชั้นและมีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งเป็นแบบเมืองทวารวดีทางภาคกลางของไทย ความรุ่งเรืองที่เด่นชัดแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเริ่มพุทธศตวรรษที่ 14-16 เป็นวัฒนธรรมแบบทวารวดี


 

พระพุทธฉาย

พระพุทธฉาย ตั้งอยู่ที่เขาชะโงก ในบริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง เป็นภาพ เขียนติด อยู่กับชะโงกผาบนภูเขา เตี้ย ๆ ราษฎรบริเวณนั้นนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ของจังหวัด นครนายก ทุกกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการเป็น ประจำทุกปีครับ


 

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงกตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชน เคารพนับถือมากตามประวัติท่าน เป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือ การต่อต้านเขมรที่แปรพักตร์


 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯตามเส้นทาง องครักษ์ ประมาณ 75 กิโลเมตร บริเวณโรงเรียน ติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 19,191 ไร่เศษ เป็นสถานที่ ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย ภายใน บริเวณโรงเรียนมีสถานที่ น่าสนใจหลายแห่งสามารถขับรถเที่ยวชมได้ แต่หาก อยากจะสัมผัสกับความสงบและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นก็นำจักรยานไปขี่เที่ยวชมได้เช่นกันที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว รร. จปร. มีบริการให้เช่าจักรยานด้วย


 

น้ำตกสาริกา

ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอดๆ สูงถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดสูงประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำมีน้ำมากในฤดูฝนส่วนฤดูแล้งน้ำจะแห้ง บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีบริการ ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เช่น ไม้กวาด ดอกไม้ที่ทำจากไม้โสนป่า ฯลฯ

การเดินทางสะดวกมากไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวง 3050 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร

ในบริเวณใกล้เคียงกันมี “ถ้ำสาริกา” อาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต เคยมา บำเพ็ญศาสนธรรมที่นี่ระหว่าง พ.ศ. 2460-2463 สภาพเป็นเนินเขา ภายในบริเวณประกอบด้วยกุฏิของสงฆ์และชี เรือนบูชาหลวงปู่มั่น และโบสถ์ ซึ่งอยู่ตอนสุดทางเดินเท้าขึ้นเขา


 

น้ำตกนางรอง

ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร น้ำตกนางรอง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ไหลลดหลั่น ลงมาเป็นชั้นๆไม่สูงนัก มีความ สวยงามเป็นธรรมชาติ การจัดบริเวณเป็นระเบียบสะอาดตา และมีบ้านพักบริการ

การเดินทาง 

  • ไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 

การเข้าชมน้ำตกนางรองนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ดังนี้

  • รถยนต์โดยสาร (รวมบุคคล) 100 บาท
  • รถยนต์เล็ก (รวมบุคคล) 50 บาท
  • รถตู้ 100 บาท
  • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
  • บุคคล 3 บาท

 

อุทยานวังตะไคร้

ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรอง อยู่ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิง พันธุ์ทิพย์บริพัตร เป็นอุทยานที่ได้รัการตกแต่งด้วย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่ มีถนนให้นำรถยนต์ เข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม